Kompletiramo opremu
prema vašem spisku nabavke

Ova usluga pruža maksimalnu udobnost klijentima. Samo unesite specifikaciju opreme koja vam je potrebna.
  • Napišite svoje ime
  • Napišite broj telefona za komunikaciju
  • Napišite svoju e-mail adresu